Welkom

“Als Ellen langskomt, dan gaat er iets veranderen”

Het organiseren, inrichten en verbeteren van Tussentijdse Schoolopvang (TSO) vergt een voortdurende aandacht van schoolleiding en van TSO-medewerkers. EenĀ  lastige maar enorm belangrijke inspanning waarbij u soms best een helpende hand kunt gebruiken.

Gewoon Opgroeien biedt coaching, advies en workshops aan mensen die kinderen opvoeden. Op een laagdrempelige, vriendelijke en respectvolle wijze, met theoretische bagage als dat nodig is en praktische handreikingen als dat nuttig is.

Mijn inspanningen zijn er altijd erop gericht een verandering tot stand te brengen, een nieuwe situatie te laten ontstaan waarin volwassenen en kinderen op een open een eerlijke manier met elkaar omgaan.

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zich dan optimaal kunnen ontwikkelen en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

IMG_2642a